top of page

steering DOCUMENT

Here you can find all of Uppsala University's united student unions' steering documents. These documents are available so that the board can conduct our operations in the best possible way and coordinate the central student representation and student influence at Uppsala University. By clicking on the icon under each section, you can download the steering document.

01

UPPSALA UNIVERSITY's UNITED STUDENT unions' STATUTES

Here you can find the statutes of Uppsala University's united student unions, which is the document that defines and regulates our activities.

02

UPPSALA UNIVERSITY's UNITED STUDENT UnionS' regulations

The association's regulations regulate the powers, resources and management of Uppsala University's united student unions within the areas not affected by the association's statutes.

03

RULES OF PROCEDURE OF UPPSALA UNIVERSITY's UNITED STUDENT Unions' BOARD

The association's board's rules of procedure function as a guiding document for the continuous work similar to routines and administrative issues conducted within the association.

04

UPPSALA UNIVERSITY's UNITED STUDENT Unions' RULES FOR STUDENT REPRESENTATIVE ASSIGNMENT

The regulations for student representative assignments regulate how UUFS has the right to appoint student representatives to bodies or working groups that have the whole of Uppsala University as their area of activity.

05

uppdragsbeskrivning
UUFS samordnare  

Uppdragsbeskrivningen beskriver UUFS Samordnares uppgifter samt vilka resurser som finns att tillgå för att genomföra detta. I uppdragsbeskrivningen framgår även behörighetskrav och förmåner. 

06

uppdragsbeskrivning
UUFS Handläggare  

Uppdragsbeskrivningen beskriver UUFS Handläggares uppgifter samt vilka resurser som finns att tillgå för att genomföra detta. I uppdragsbeskrivningen framgår även behörighetskrav och förmåner. 

07

UPPSALA universitets förenade studentkårers integritetspolicy

Integritetspolicyn reglerar hur UUFS hanterar personuppgifter. Policyn omfattar vilken typ av personuppgifter som sparas, i vilket sammanhang och ändamål, och hur länge uppgifterna får sparas.

08

Arbetsbeskrivning
UUFS STandarförare

Standarföraren skall representera UUFS genom att bära dess fana på Uppsala universitets ceremoniella tillställning där Uppsalas fanborg deltar.

09

arbetsbeskrivning
Uufs tofsvipa

Tofsvipan skall representera UUFS genom att assistera fanbäraren på Uppsala universitets ceremoniella tillställning där Uppsalas fanborg förväntas delta och standarden antingen är utomhus eller skall föras en längre sträcka.

bottom of page