top of page

Meeting minutes

logotyp-UUFS-transparant.png

UUFS's board is the association's highest decision-making body and executive body and consists of two regular representatives and a deputy from each student union. The Board meets every three weeks during the semesters. Who acts as chairman of the meeting rotates between the unions from meeting to meeting. The UUFS coordinator acts as a permanent secretary at all board meetings. By clicking on the icon under each section, you will find the minutes from that year. 

Verksamhetsplan

2023/2024

Verksamhetsplan

2022/2023

Verksamhetsplan

2021/2022

Verksamhetsplan

2020/2021

Verksamhetsberättelser

UUFS är en organisation med brutet verksamhetsår. Detta innebär att vi inte följer kalenderår utan att vårt verksamhetsår sträcker sig mellan första juli och sista juni. Efter varje verksamhetsår skriver UUFS styrelse en verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret. Denna fastställs sedan på det konstituerande styrelsesammanträdet som enligt UUFS styrdokument ska hållas i november eller december.   

Verksamhetsberättelse

2020/2021

Verksamhetsberättelse

2020/2021

Verksamhetsberättelse

Vt2020

bottom of page